Ettevõttest

Tero Ehitus OÜ on 2010 aastal asutatud ehitusettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda klientidele nii väliskommunikatsioonide kui ka hoonesiseseid ehitustöid.

Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on:

  • vee- ja kanalisatsioonitrasside ning reoveepumplate projekteerimine ja ehitamine;
  • sanitaartehnilised avariitööd (torustike remont, külmunud veetorude lahtisulatamine);
  • eramute ja väiksemate ühiskondlike hoonete ehitus- ning remonttöid

Ettevõtte potentsiaalseteks klientideks on eramajapidamised, kellel on soov teostada vee- ja reoveetrasside kinnistusiseseid ehitustöid ning ettevõtted, kes soovivad rajada endale väiksemat kontorihoonet või remontida olemasolevat.

Missioon

Meie põhilisteks klientideks on eramajade omanikud, kes soovivad teostada  krundisiseste kommunikatsioonide rajamist ning muid ehitustöid. Seejuures arvestame väga laia klientuuri kõrgeid nõudmisi nii valminud tööle kui ka ehituskorraldusele.

Visioon

Ettevõtte suurimaks väljakutseks on pakkuda kaevatööde teostamist väikemehhanismidega, mis ei kahjusta kaevikuvälist, kujundatud haljastust.